Visum India

Voor reizen naar India geldt een visumplicht. Maak het u zelf gemakkelijk en vraag uw visum aan via Embassy Services.Alle aanvragers dienen bij het VFS Centre een vingerprint en gezicht scan te laten maken. Ambassade Diensten kan u assisteren met uw visumaanvraag India. Wij bieden hiervoor diverse services aan. Voor meer informatie, neem contact op met onze afdeling visa, bij voorkeur per e-mail.  Klik rechts op de button ‘visa aanvragen India’ en selecteer het gewenste type visa.

Instructies en belangrijke informatie

– Aanvraagformulier: Vul bij uw persoonlijke gegevens altijd een telefoonnummer, e-mailadres en BSN nummer in. Onderteken altijd beide pagina’s van het formulier . Het formulier op 2 pagina’s afdrukken.
– Oud visumnummer: Indien het oude visumnummer niet bekend is dan kan er als visumnummer 0000000 gehanteerd worden. U kunt als issue date 01/01/(jaar dat India bezocht is) gebruiken.
– Nederlandse paspoorthouders geboren in Afghanistan, China, Iran, Irak of Pakistan:
Indien u de Nederlandse nationaliteit heeft maar geboren bent in Afghanistan, China, Iran, Irak of Pakistan dient u een telex aan te vragen. Hiervoor vult u het extra formulier telex in. De visum procedure verschilt per aanvraag en is niet bekend. Een spoedprocedure is niet mogelijk.
– Houders van twee paspoorten: Indien u twee paspoorten heeft dient u een verklaring aan te leveren dat er geen geldig visum in het tweede paspoort zit. U vindt een voorbeeld onderaan de pagina. Tevens is het bijsluiten van een kopie van het tweede paspoort verplicht. De ambassade kan te alle tijde vragen om inzage van het tweede paspoort.

Belangrijke informatie | Spoedprocedure

– Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk bij het VFS centre in Den Haag. De spoedaanvragen moeten ingediend worden voor 12 uur.
– Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk indien u kunt aantonen binnen 48 uur (volgende werkdag) naar India te reizen. Een spoedaanvraag wordt door de ambassade niet altijd dezelfde dag nog afgegeven.
– Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk als de reden van de reis ‘Business’ is. Alle andere benamingen voor een bezoek, zoals trainingen/workshops/conference etc. worden niet geaccepteerd voor een spoed aanvraag. Non Government Organizations zijn uitgesloten voor spoed aanvragen, ook al is het doel ‘Business’.

Duur normale aanvraag: 3 tot 5 werkdagen
Duur Spoedaanvraag: 1 tot 2 werkdagen

De verwerkingstijd is een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De ambassade geeft nooit informatie wanneer een visum wordt verstrekt. Boek geen definitieve vlucht voordat het visum is verstrekt.